Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 42Wszystkich: 268569

Statut i regulaminy

Podstawowe zasady obowiązujące w Stowarzyszeniu Miłośników Kotów Jedynka

--  Składka członkowska opłacana jest regularnie do końca I kwartału bieżącego roku.
--  Dokumenty hodowlane wykonywane są dla członków, którzy mają opłacone składki członkowskie i opłacone n/w dokumenty.
--  Kotka może mieć maksymalnie 3 mioty w ciągu minionych 24 miesięcy.
--  Zgłoszenie miotu powinno nastąpić maksymalnie do 10 tygodni życia kociąt.
Walne Zebranie FIFe w dniu 27.05.2022 uchwaliło: Kocięta nie mogą udać się do nowego właściciela (domu) przed ukończeniem 14 tygodnia życia i nie zostały w pełni zaszczepione przeciwko panleukopenii kotów, kaliciwirusowi kotów i herpeswirusowi kotów, chyba że weterynarz zaleci inaczej. Przepis wchodzi w życie z dniem 01.01.2023
--  Każdy hodowca musi mieć zarejestrowany przydomek hodowlany w FIFe.
--  Kotka może być kryta wyłącznie kocurem zarejestrowanym w klubie zrzeszonym w World Cat Congress (WCC).
-- Zabronione jest krycie kocurem kotek spoza klubów zrzeszonych w WCC.
--  Koty hodowlane/wystawowe muszą posiadać microchip i rejestrację w klubie.
--  Osoba będąca członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kotów Jedynka nie może należeć do organizacji nie zrzeszonej w WCC.

     Wszystkie dokumenty dostępne są jako pliki pdf.
     Aby otworzyć dany dokument, należy kliknąć na nazwę pliku.
Regulamin ogólny FIFe;
Regulamin hodowlany FIFe;
Regulamin wystawowy FIFe;

Statut SMK Jedynka
Regulamin Walnego Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej